Okręgi przemysłowe to skupiska wielu ośrodków i zakładów przemysłowych, które można podzielić na kilka rodzajów – między innymi regiony wydobywcze czy przemysłu high-tech. W krajach wysoko rozwiniętych obecnie okręgi podupadają lub zmieniają profil.

Cechy okręgu przemysłowego

Aby dany obszar mógł być uznany za okręg przemysłowy, powinien składać się z kilku zakładów przemysłowych, a ponadto posiadać znaczny odsetek ludności zatrudnionej w przemyśle. Oprócz tego okręg przemysłowy musi skupiać znaczny potencjał wytwórczy na niewielkim obszarze, a poszczególne zakłady powinny wykazywać powiązania produkcyjne.

Okręg Toruńsko-Bydgoski

Jest to okręg przemysłowy skupiający się wokół takich miast jak Bydgoszcz, Toruń, Barcin, Inowrocław i Janikowo. Dominuje w nim przemysł spożywczy związany z wysokotowarowym rolnictwem i rozwojem cukrownictwa. Dobrze rozwinięty jest także przemysł drzewno-papierniczy oraz przemysł chemiczny.

Okręg Gdański

Do głównych ośrodków okręgu należą Gdańsk, Gdynia, Pruszcz Gdański, Wejherowo, Rumia i Sopot i choć jeszcze do niedawna w strukturze przemysłowej okręgu dominował przemysł elektromaszynowy, głównie stoczniowy, obecnie największe znaczenie ma przemysł chemiczny. Opiera się on na surowcach przywożonych drogą morską.

Okręg Staropolski

Najważniejsze ośrodki Okręgu Staropolskiego to Kielce, Radom, Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Kozienice i Pionki. Zupełnie straciło na znaczeniu rolnictwo i hutnictwo żelaza dawniej będące podstawą rozwoju. Obecnie w okręgu dominuje przemysł elektromaszynowy.

Okręg Warszawski

Produkcja przemysłowa w tym okręgu skupia się wokół takich miast jak Warszawa, Pruszków, Skierniewice, Nowy Dwór Mazowiecki i Piaseczno. Również tu dominuje przemysł elektromaszynowy, głównie środki transportu i budownictwo. Rozwój oparty jest na potężnym rynku zbytu Warszawy i jej okolic.

Pozostałe okręgi

Oprócz wymienionych wyżej okręgów w Polsce można wyróżnić także Okręg Wrocławski skupiający się wokół środków transportu i przemysłu elektronicznego oraz Łódzki z przemysłem odzieżowym. Okręg Sudecki to miejsce dominacji przemysłu wydobywczego i szklarskiego, a krakowski – hutnictwa i przemysłu farmaceutycznego. W Okręgu Poznańskim prym wiedzie przemysł elektromaszynowy, natomiast na Śląsku największe znaczenie ma przemysł wydobywczy i hutnictwo.

red. ematech.com.pl